Kaarten

Op dit ogenblik is er via andere websites voldoende materiaal te vinden om inzicht te krijgen in de ligging van de polderwaterlopen.
Wij hebben geen kaart binnen onze eigen website. Hieronder vindt u de voornaamste links.

In het menu zoekt u milieu/water/

Zoek de Vlaamse hydrologische atlas, kruis aan bij bv VHA waterloopsegmenten volgens categorie.
Zoom voldoende ver in op de regio.
Op deze site komt voor 1 september ook de digitale atlas met meer detail en mogelijkheden.

U kunt ook een laag met kadasterpercelen en of luchtfoto’s oproepen om u te oriënteren.

Via de GRB achtergrondkaart zoomt u in tot de perceelsgrenzen zichtbaar worden.
Ook de grenzen van de polders kunt hier opzoeken.

Ook hier vindt u wellicht wat u zoekt. Onder de extra lagen kunt u ook de kadasterpercelen zichtbaar maken en de omschrijving van de polders.

Na deze link verder doorklikken op Geoloket Waterlopen, Uw thema opzoeken in Kaart gereedschap en inzoomen naar de juiste ligging.

Eveneens hier is er informatie. Gelieve de verwijzing naar Gisoost te volgen, atlas der waterlopen.
In het menu kunt u ook de oude atlas zichtbaar maken.

Nieuwe digitale atlas

In de nieuwste uitvoeringsbesluiten bij de Wet op de onbevaarbare waterlopen is de digitale atlas een van de hoofdpunten.
De nieuwe atlas wordt vanaf 1 september 2021 gepubliceerd in de kaarten van Geopunt Vlaanderen.
Dit is ook zo voor Polder van Belham.
De kaarten zoals die tot korte tijd geleden ter inzage lagen op elke gemeente, werden ingescand, zegge gedigitaliseerd. Op die atlas komen alle openbare waterlopen voor.
Dit zijn alle waterlopen van eerste, tweede en derde categorie, alsook een reeks publieke grachten, zoals die door de algemene vergadering van de polder werden aangenomen.