Bestuur

Bestuur

Het bestuur van de Polder van Belham bestaat uit 10 bestuursleden.
De dijkgraaf is de voorzitter van de bestuursvergadering.
Hij wordt vervangen of bijgestaan door een adjunct-dijkgraaf.
De overige bestuursleden worden ook vaak gezworenen genoemd.
Het bestuur wordt bijgestaan door een ontvanger-griffier.
De bestuursleden worden om de zes jaar gekozen door de algemene vergadering uit de ingelanden (eigenaars in het poldergebied) overeenkomstig de wetgeving en het polderreglement.
De dijkgraaf en de adjunct-dijkgraaf worden verkozen door de algemene vergadering uit de verkozen bestuursleden.

Het bestuur vergadert maandelijks.

  • Het bestuur houdt toezicht op de werking van de polder.
  • Het houdt toezicht op de toestand van een aantal niet-bevaarbare waterlopen en hun afwateringssituatie.
  • Het bereidt de algemene vergadering voor en bepaalt de agenda.
  • Het controleert de rekeningen van de polder.
  • Het bestuur stelt de lijst op van de uit te voeren werken en controleert de uitvoering ervan.
    De lijst van de werken wordt voorgelegd aan de gemeenten Laarne, Wetteren, Destelbergen, Wichelen, Berlare, Lokeren en Lochristi en aan de Provincie Oost-Vlaanderen. De werken worden jaarlijks geschouwd door een afvaardiging van de gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen, de VMM-AOW, de Vlaamse Waterweg en de Vlaamse Gemeenschap.

De functieomschrijving van de bestuursleden vindt u in de wetgeving over de polders.
Deze tekst vindt U op de site van de Vereniging van de Vlaamse Polders en Wateringen. www.vvpw.be

Bestuursleden

Loereveldstraat 31, 9290 Berlare
marc.vd2@telenet.be

Gaverstraatje 10, 9270 Laarne
marcpeleman@skynet.be

Duilhoekstraat 20, 9230 Wetteren
mauritsverstr@gmail.com

Korte Meire 4, 9270 Laarne
rita.vervaet@hotmail.com

Kleine Zauwerstraat 12, 9270 Laarne
inez.claessens@hotmail.be

Bontinckstraat 73, 9290 Berlare
bartroels79@gmail.com